جهت قبله/ استفتاء از مقام معظم رهبری

دسته: استفتاء بازدید: 1541

جهت قبله/ استفتاء از مقام معظم رهبری

سوال: اگر انسان در وضعیتی باشد که اصلاً جهت قبله را نداند و گمانش نیز به هیچ طرف نرود، وظیفه اش نسبت به نماز چیست، یعنی به کدام جهت نماز بخواند؟

جواب در مفروض سؤال بنا بر احتیاط باید به چهار طرف نماز بخواند و اگر برای چهار نماز وقت ندارد، به هر اندازه که وقت دارد، نماز بخواند.