حکم روزه دختران نه ساله/استفتاء از مقام معظم رهبری

دسته: استفتاء بازدید: 14670

حکم روزه دختران نه ساله/استفتاء از مقام معظم رهبری

سوال: دخترانی که تازه به سن تکلیف رسیده‏اند و روزه  گرفتن بر آنها مقداری مشکل است، چه حکمی دارند؟ آیا سن بلوغ شرعی دختران  اکمال نه سال قمری است؟

جواب: بنا بر نظر مشهور، بلوغ شرعى دختران همان تکميل  نه سال قمرى است که در اين هنگام روزه بر آنها واجب است و ترک آن به مجرد  بعضى از عذرها جايز نيست، ولى اگر روزه گرفتن براى ايشان ضرر داشته باشد  يا تحمل آن برايشان همراه با مشقت زياد باشد، افطار براى آنها جايز است.