حدیث روز
امام حسين عليه السلام: خوش اخلاقى عبادت است. (كنزالعمال، ج13، ص151، ح36472)
امام على عليه السلام: هر كس خوش اخلاق باشد، زندگى اش پاكيزه و گوارا مى گردد. (نهج البلاغه،خطبه 184)
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :يكديگر را به رفتار نيك با زنان سفارش كنيد.بحارالأنوار، ج33، ص628
رسول اكرم صلى الله عليه و آله:هرزنى،از دنيابرودوشوهرش ازاوراضى باشد،به بهشت مى رود.نهج الفصاحه،ح 1022
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :حيا خوب است ولى براى زنان خوب تر است. نهج الفصاحه، ح 2006

دفاع مقدس

سبک زندگی اجتماعی با تاکید بر آیات قرآن

انتشار کتاب سبک زندگی اجتماعی با تاکید بر آیات قرآن

 

کتاب سبک زندگی اجتماعی با تأکید بر آیات قرآن تألیف مجید کافی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، زمستان ۱۳۹۷ به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و همکاری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شد.

 

این تحقیق درصدد است سبک زندگی را از منظر دین اسلام مورد توجه قرار دهد. هر دینی بر اساس آموزه‌های دیدگاهی خود، پیروان خود را به زندگی کردن به سبک و شیوه‌ای متناسب با جهان‌بینی مورد نظر خود ترغیب می‌کند. سبک زندگی بر اساس جهان‌بینی دینی را می‌توان «سبک زندگی دینی» نامید.

 

در این تحقیق برای به دست آوردن نظریه زمینه‌ای سبک زندگی به ظاهر آیات قرآن و روایات مرتبط و به تفسیر آیات برای تأیید و مستند کردن آن (سنجش اعتبار و پایایی نتایج) مراجعه می‌شود. در این اثر استنباط و استخراج نظریه سبک زندگی از آیات و روایات مرتبط و تفسیری (بر اساس روش ترکیبی تفسیر موضوعی، تحلیل محتوا و نظریه زمینه‌ای) هدف است.

 

فهرست کتاب عبارت است از:

 

فصل اول: مقدمه

 

فصل دوم: روش شناسی تحقیق

 

فصل سوم: نظریه‌های سبک زندگی

 

فصل چهارم: ادبیات نظری تحقیق

 

فصل پنجم: تحلیل مفهومی

 

فصل ششم: مقوله بندی (تحلیل تجمیعی)

 

فصل هفتم: عوامل زمینه‌ای سبک زندگی اسلامی

 

فصل هشتم: مؤلفه‌های فردی سبک زندگی اسلامی

 

فصل نهم: مؤلفه‌های اجتماعی سبک زندگی اسلامی

 

فصل دهم: ویژگی‌های سبک زندگی اسلامی

 

فصل یازدهم: راهکارهای گسترش سبک زندگی اسلامی

 

فصل دوازدهم: نتیجه گیری

امروزه سبک زندگی موضوع بسیاری از علوم قرار گرفته است. جامعه شناسی، اقتصاد، روان شناسی و بهداشت از جمله علومی هستند که به سبک زندگی پرداخته اند. این تحقیق سبک زندگی را به عنوان نتیجه شخصیت فرد قرار نمی‌دهد؛ بلکه آن را به عنوان یک واقعیت اجتماعی بررسی می‌کند.

به نظر می‌رسد سبک زندگی را نمی‌توان با معیارهای صرفاً روان شناسانه تبیین کرد؛ زیرا شیوه بررسی روان شناسانه سبک زندگی، بعد عینی و کمیت پذیر شخصیت افراد است. به همین دلیل، نظریه سبک زندگی آدلر، نظریه شخصیت او نیز تلقی می‌شود. بنابراین باید سبک زندگی را با آنچه که نظام اجتماعی تشکیل می‌دهد، تبیین کرد. بر این اساس می‌توان از سبک زندگی دینی یا اسلامی سخن گفت، زیرا بی‌شک وضع نظام اجتماعی ای که ارتباطات اعضایش از یک نظام دینی متأثر است، سبک زندگی متفاوتی نسبت به دیگر سبک‌های زندگی دارد.

بدیهی است این سخن بدین معنا نیست که سبک زندگی را نمی‌توان از منظر روان‌شناختی موضوع تحقیق قرار داد؛ بلکه آنچه در این تحقیق مد نظر است، نگرشی جامع به موضوع سبک زندگی از منظر دین است. بنابراین سبک زندگی افزون بر یک بعد فردی، یک بعد اجتماعی دینی هم دارد که این تحقیق در صدد است، سبک زندگی را از ابعاد فردی، یک بعد اجتماعی دینی هم دارد که این تحقیق در صدد است، سبک زندگی را از ابعاد فردی، اجتماعی و دینی بررسی کند.

 

این تحقیق افزون بر نگرش جامع به سبک زندگی، در صدد است به سبک زندگی از منظر دین اسلام نیز توجه دهد. چگونگی تأثیر دین اسلام بر سبک زندگی به دو صورت قابل بررسی و مطالعه است. یکی مطالعه توصیفی و بیان چیستی و چگونگی وضعیت موجود سبک زندگی مؤمنانه در جوامع معاصر، آسیب شناسی و ارائه راهکارها و راهبردهایی برای نزدیک شدن به وضعیت مطلوب زندگی مؤمنانه؛ دو دیگر، مطالعه هنجارین سبک زندگی ادیان به طور کلی یا یک دین خاص؛ به بیان دیگر مطالعه برای یافتن پاسخ این پرسش که چه سبک یا سبک‌هایی را ادیان برای زندگی پیروان خود در دنیای معاصر پیش می نهند؛ یعنی اینکه هر دینی براساس جهان بینی و نظریه دیدگاهی خود سبک زندگی خاصی را به پیروان خود توصیه می‌کند.

جهان بینی و نظریه دیدگاهی شامل آموزه‌هایی در مورد جهان هستی (طبیعت و انسان)، معرفت، ارزشها و روش شناخت است. هر دینی بر اساس آموزه‌های دیدگاهی خود، پیروان خود را به زندگی کردن به سبک و شیوه‌ای متناسب با جهان بینی مورد نظر خود ترغیب می‌کند. سبک زندگی بر اساس جهان بینی دینی را می‌توان سبک زندگی دینی نامید یا سبک زندگی مطلوب دانست.

در بخش نتیجه گیری این اثر آمده است: سبک زندگی مجموعه‌ای از ارتباطات است که هر انسانی با توجه به زمینه معرفتی فرهنگی خود برای رسیدن به آرمان‌های فردی و خانوادگی خویش انجام می‌دهد. در این فرآیند، اول دین (از بعد اخلاقی یعنی آداب و رسوم، سنت‌ها و …) می‌تواند شرایط و هنجارهای برقرار کردن ارتباطات خاصی را برای فرد بیان کند تا سبک زندگی خود را مطابق آن هنجارها عرضه کند (سبک زندگی دینی)؛ مثلاً در نوع ارتباط برقرار کردن با زنان در ارتباطات خانوادگی، ارتباط به معروف (نساء/۲۰) بیان شده است.

دوم بعد شریعتی دین می‌تواند با ایفای نقش بازدارنده یا تحریک کننده محدودیت‌هایی را در انتخاب نوع ارتباط و اعمال سلیقه فرد ایجاد کند یا او را به سوی برخی ارتباطات و سلایق از پیش تعریف شده سوق دهد. سوم، دین می‌تواند به عنوان یک ایدئولوژی و جهان بینی و نظام معنایی، معرفت و فرهنگ ذوقی فرد را تحت تأثیر قرار دهد و در شکل‌گیری و جهت‌دهی به زمینه معرفتی – فرهنگی سبک زندگی اجتماعی نقش ایفا کند.(مثلاً به آزادی معنایی ببخشد که با تعهد سازگار باشد.)

 

در نتیجه:

 

الف) سبک زندگی اسلامی نشان‌دهنده جهان بینی اسلامی است و از جنس ارتباط است که جهان بینی اسلامی آن را هدایت و فرصت‌های زندگی، بستر بروز آن را فراهم می‌کند.

 

ب) سبک زندگی اسلامی از درونی کردن جهان بینی و تعالیم دین اسلام و انتخاب مبتنی بر آنها ناشی می‌شود. بنابراین سلیقه افراد در شکل گیری سبک زندگی اسلامی چندان تأثیری ندارد.

 

ج) سبک زندگی اسلامی امری صرفاً فطری نیست، بلکه اکتسابی از تعالیم اسلامی و وحی است؛ اما این قطعی است که باید سبک زندگی با فطرت انسان هماهنگ باشد. بنابراین سبک زندگی اسلامی که هماهنگ با فطرت انسان است، به وسیله اجتماعی شدن و فرهنگ پذیر کردن کودکان به آنان منتقل می‌شود. این سبک زندگی، نظامی را در جامعه به وجود می‌آورد که در آن افراد و گروه‌ها را قشربندی می‌کند. منشأ انتخاب سبک زندگی انسان‌ها از نظر اسلام باید بر اساس یکپارچگی آن با جهان بینی اسلامی، الهی بودن انسان و هماهنگی درونی آن با فطرت و طبیعت انسان باشد. کسی که جهان بینی اسلامی را نپذیرد، در پذیرش سبک زندگی اسلامی نیز به خود تردید راه می‌دهد.

 

۲- اصلاح فردی و اجتماعی کانون توجه همه فعالیت‌های علمی و عملی فردی و اجتماعی است. اصلاح نیازمند علوم، مدل‌ها و راهکارهای اجرایی خاص خود است. ارائه راهکارهای اجرایی منحصر در یک پدیده اجتماعی مشخص نیست، بلکه می‌توان برای تحقیق هر پدیده‌ای از آنها استفاده کرد؛ چرا که ایجاد یا گسترش یک پدیده مثل سبک زندگی در حوزه مدل‌های روش شناختی و مدیریت استراتژی و راهبردی قرار دارد.

سوال اصلی تحقیق این بوده است که راهکارهای گسترش سبک زندگی اسلامی در جامعه چیست و بر اساس چه مدلی می‌توان به آن دست یافت؟ تحقیق به سه نتیجه اصلی رسید:

۱- دو دسته راهکار به دست آمد که در دو مدل ارائه شدند: یکی مدل فرایندی راهکارها و دیگری مدل اجرایی راهکارها.

 

۲- راهکارها در هفت دسته کیفیت بخشی نیروی انسانی، برنامه ریزی فرهنگی، راهکارهای تربیتی – اخلاقی، راهکارهای محتوایی، راهکارهای مدیریتی، راهکارهای ساختاری دسته بندی شدند.

 

۳- در باب مدل سبک زندگی اسلامی نیز داده‌های بسیاری در مصاحبه‌ها وجود داشت که به ساخت مدل سبک زندگی و استخراج نظریه انجامید.

منبع: مهر

انتشار مجموعه 4 جلدی یاران پیامبر

انتشار مجموعه 4 جلدی یاران پیامبر

این مجموعه در قالب داستان با موضوع سیره اهل بیت(ع) و خاندان و یاران پیامبر گرامی اسلام(ص) تدوین شده است.

«آخرین مهاجر»، «آن روی زیبا»، «تنها زندگی می‌کنی» و «سال های بردگی» عناوین مجموعه چهار جلدی «یاران پیامبر» را تشکیل می دهند که به بیان فرازهایی از زندگانی عبدالله پسر اریقط و معاذ پسر جموح، مصعب بن عمیر، ابوذر غفاری و بلال حبشی از یاران نزدیک حضرت محمد(ص) می پردازد.

هر کدام از این آثار همراه با تصویرگری وحید خاتمی و صفحه آرایی علیرضا پورحنیفه در قطع وزیری و شمارگان ۲ هزار نسخه منتشر شده است.

«آخرین مهاجر» به فرازهایی از زندگی عبدالله پسر اریقط و معاذ پسر جموح و تعامل آن ها با پیامبر هنگام مهاجرت به مدینه اختصاص دارد.  این اثر در 32 صفحه با قیمت ۱۰۰ هزار ریال در ویترین فروشگاه‌ های به نشر قرار گرفته است.

کتاب «آن روی زیبا» روایتگر زندگی مصعب بن عمیر، چگونگی اسلام آوردن و تلاش بی وقفه آن شهید راه حق در نشر اسلام و  شهادت وی است که در 64 صفحه با قیمت ۱۱۰ هزار ریال در دسترس نوجوانان قرار دارد. 

«تنها زندگی می‌کنی» در 88 صفحه، نگاهی به زندگی ابوذر غفاری، مجاهد بزرگ و از یاران نزدیک پیامبر(ص) دارد که  با قیمت 14 هزار ریال در فروشگاه‌ های انتشارات آستان قدس رضوی در مشهد و سراسر کشور به علاقه مندان عرضه می شود.  

«سال های بردگی» نیز فرازهایی از زندگی بلال حبشی در 72 صفحه است که با قیمت ۱۳۰ هزار ریال در فروشگاه های به نشر به فروش می رسد.

منبع: آستان نیوز

آن مرد با باران می‌آید

آن مرد با باران می‌آید

 

چاپ بیستم رمان «آن مرد با باران می‌آید» اثر وجیهه سامانی توسط انتشارات کتابستان معرفت منتشر شد.

این کتاب در سال ۱۳۹۷ در جشنواره شهید اندرزگو (روایت انقلاب) نیز مورد تقدیر قرار گرفت و به این دلیل که برگزیده حوزه هنری بود از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد، اما پس از آن به کتابستان معرفت واگذار شد و اکنون چاپ بیستم را سپری می‌کند.

 

موضوع کتاب به داستان زندگی پُرماجرای خانواده‌ای از طبقه متوسط در کوران نهضت اسلامی مردم ایران در مقطع هفدهم شهریور تا بیست‌ و ششم دی‌ماه ۱۳۵۷ اختصاص دارد. شخصیت‌پردازی قوی، قلم روان، توجه به روحیات و خصوصیات رفتاری شخصیت‌های رمان و مستند بودن حوادث، توجّه به موضوع انقلاب اسلامی خصوصاً برای گروه سنّی نوجوان، از جمله عوامل جذّابیت این کتاب است.

 

این رمان در دهه فجر امسال نیز مورد تایید و تقریظ رهبر معظم انقلاب قرار گرفت که متن آن به شرح زیر است:

بسمه تعالی

بسیار خوب و هنرمندانه و پرجاذبه نوشته شده است. تصویری که از ماههای آخر مبارزات نشان میدهد، درست و روشن و واقعی است. به گمان من همه‌ی جوانها و نوجوانهای امروز به خواندن این کتاب و امثال آن نیاز دارند. از نویسنده‌ی کتاب باید تقدیر و تشکر شود ان‌شاءالله.

 

چاپ بیستم کتاب «آن مرد با باران می‌آید» در ۲۱۷ صفحه با قیمت ۳۰ هزار تومان از سوی انتشارات کتابستان معرفت وارد بازار نشر شده است.

«زندگی پس از مرگ»

«زندگی پس از مرگ»

 

کتاب «زندگی پس از مرگ» تألیف سیدسلمان صفوی، فیلسوف و قرآن‌پژوه، در تهران و لندن منتشر شد.

کتاب «زندگی پس از مرگ؛ معاد در قرآن» با زبانی سلیس و روان به صورت مستند با اجتهادی نو در فصل‌بندی و تفسیر برای جوانان به ویژه دانشجویان رشته‌های معارف اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی تألیف شده است. این کتاب دارای ۹ فصل در ۳۴۲ صفحه است که از سوی انتشارات سلمان آزاده در تهران منتشر شده است. این کتاب به صورت «پی دی اف» یا فیزیکی از طریق سایت http://www.iranth.com/i/index۴۱.htm قابل تهیه است.

 

سیدسلمان صفوی، قرآن‌شناس معاصر، پیش از این در حوزه قرآن‌شناسی کتاب‌های دانشنامه معاصر قرآن کریم، تفسیر ساختاری سوره حمد، صراط مستقیم، نماز، دعا، مهرتابان، توحید الهی و نهضت انبیا را منتشر کرده است. کتب در دست چاپ وی نیز تفسیر ساختاری سوره بقره و موسی در قرآن نام دارند.

 

این کتاب با روش و رویکردی نو «زندگی پس از مرگ» را به مثابه «ابرگفتمان» از منظر فلسفی و عرفانی بر اساس تعالیم کلام‌الله مجید تبیین کرده است. «ما ز بالاییم و بالا می‌رویم – ما ز دریاییم و دریا می رویم». مرگ نابودی نیست، بلکه انقطاع از عالم مادی و پیوستن به عالم غیب است، مرگ صعود پس از هبوط است. مرگ؛ گذار و سفر روح انسان از مرتبه پایین به مرتبه اعلاست.

 

در دوره سیطره کمیت بر زندگی بشر، ذهن و جان ما هر از گاهی متوجه امر زندگی ابدی و کم و کیف آن می‌شود. زندگی پس از مرگ واقعیتی شگفت‌انگیز و حاکی از این است که پس از مرگِ کالبد فیزیکی؛ بخش جوهری هویت هر انسان فارغ از دین و ملیت همچنان به زندگی خود ادامه می‌دهد. زندگی پس از مرگ واقعیتی است که بیشتر ادیان از جمله ادیان ابراهیمی به آن ایمان دارند.

 

شناخت زندگی پس از مرگ؛ با آموزش چگونگی اداره حکیمانه زندگی این جهانی، انسان‌ها را به این قاعده طلایی توجه می‌دهد که دنیا دارِ فناست و زندگی ابدی در جهان بالاتر است. مرگ‌آگاهی موجب میل و شوق انسان عاقل به کردار نیک و اجتناب از رفتار ناپسند می‌گردد. پیرامون معاد از دیرباز کتب متعدد تألیف شده، اما در این کتاب اصل معاد به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی و فراگفتمانی قرآن کریم با روشی نو و جامع‌نگر با تکیه بر فهم معناشناختی قرآن تبیین شده است.

 

ویژگی‌های این کتاب عبارت از: ۱. رویکرد کل‌نگر به زندگی پس از مرگ در قرآن کریم، ۲. تعامل جزء و کل آیات قرآنی مربوط به معاد با یکدیگر با استفاده از تکنیک سیکل هرمنوتیکی؛ به منظور فهم جامع‌تر از زندگی پس از مرگ، ۳. طبقه‌بندی موضوعی آیات قرآنی مربوط به معاد به عنوان چارچوب کلی فراگفتمان معاد قرآنی، ۴. بررسی معاد با روش تفسیر قرآن به قرآن، ۵. تبیین سوره‌هایی که اکثر آیات آنها در ارتباط با معاد است؛ با رویکرد کل‌نگر، ۶. استنتاج احکام و پیامدهای معاد به زبان قرآن برای نخستین بار، ۷. شناسایی و تبیین آیات طلایی معاد در چارچوب جهان‌بینی قرآنی به ترتیب مصحف، ۸. تألیف کتاب با رویکرد تقریب مذاهبی و استناد تفسیری به برخی از امهات تفاسیر فریقین و ۹. ارجاع به احادیث تفسیری و تا حدِّ امکان اجتناب از  ذکر احادیث ضعیف  هستند.

«شرح صدر»

«شرح صدر»

کتاب «شرح ‌صدر سیری در زندگی، زمانه و اندیشه استاد شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر» با ترجمه اسماء خواجه‌زاده منتشر شد.

 

کتاب «شرح‌صدر» ترجمه کتاب «شهید الاُمة و شاهدُها» اثر شیخ محمدرضا نعمانی از شاگردان و همراهان شهید سید محمدباقر صدر است. او تنها کسی بود که توانست به‌دور از چشم مزدوران بعثی در دوران حصر، همراه شهید صدر و خانواده‌اش باشد و این فرصت استثنایی سبب شد او تنها کسی باشد که روایت‌هایی دست اول را از یکی از مهم‌ترین دوره‌های زندگانی آن شهید والامقام ثبت و ضبط کند.

 

شیخ محمدرضا نعمانی در مقدمه کتاب می‌نویسد:

 

هنوز آن عصری را که با استاد بالای پشت‌بام منزلشان رو به گنبد منور حرم امیرالمؤمنین علیه‌السلام نشسته بودیم به یاد دارم. به خودم جرأت دادم و از این آرزو با او صحبت کردم و گفتم: «من احساس می‌کنم باید خودتان زندگینامه‌تان را بنویسید. شما بهتر از هر کس دیگری می‌توانید این کار را بکنید، چون سیره علمی و سرگذشت جهادی و سختی‌های زندگی شما به‌گونه‌ای است که اگر کسی غیر از خودتان آنها را بنویسد، باورش برای دیگران سخت است».

 

نمونه‌هایی از این اتفاقات را هم برشمردم و گفتم: «اهل‌بیت علیهم‌السلام هم بارها به‌دلیل ضرورت‌هایی از خودشان سخن گفته‌اند و مثلاً امیرالمؤمنین علیه‌السلام بر فراز منبر از خودش و پیشینه جهادش در راه اسلام سخن گفت. امام حسین و امام سجاد علیهماالسلام هم همین کار را کردند و این کارها هرگز به خودخواهی و شهرت‌طلبی تفسیر نشد. درباره شما هم چنین نخواهد شد به‌ویژه اینکه شما معتقدید پایان کارتان شهادت خواهد بود.»

 

شهید صدر با اندکی درنگ پاسخ داد: «خون من سرگذشت مرا شرح خواهد کرد. من جز خدمت به اسلام چیز دیگری نمی‌خواهم و امروز اسلام به خون من بیشتر از شرح‌حالم نیاز دارد، اما تو که سال‌ها با من زندگی کردی و در این ابتلائات حضور داشتی و در مراحل مختلف مبارزه بودی، اگر خدا خواست و زنده ماندی چیزهایی که دیدی و شنیدی را بنویس.»

 

شیخ محمدرضا نعمانی پیش از این، خاطرات خود را در کتابی با نام «سنوات المحنة و ایام الحصار» گرد آورده بود، اما دسترسی به اسناد گردآوری‌شده در پژوهشگاه شهید صدر، فرصتی را فراهم آورد که در اثر جدید با تکیه بر این اسناد کتابی گسترده‌تر، دقیقتر و موثق‌تر درباره زندگانی شهید صدر به رشته تحریر درآورد.

 

در این کتاب تلاش شده است با ترجمه‌ای روان و تنظیم دوباره عناوین و چینش کتاب، اثری مناسب خوانندگان فارسی‌زبان فراهم شود و به همین منظور در مواردی توضیحاتی از سوی مترجم نیز درباره برخی از نکات مبهم برای خوانندگان ناآشنا به فضای عراق در دوران حیات شهید صدر و اوضاع رژیم بعث به کتاب افزوده شده است.

 

این کتاب در هشت فصل و با استفاده از متن ده‌ها نامه و پیام از شهید صدر به شرح زندگی پرفراز و نشیب و سراسر شگفتی و شکوه استاد شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر پرداخته است. فصل‌های این کتاب عبارت‌اند از: خاندان صدر، شخصیت علمی شهید صدر، شخصیت اخلاقی شهید صدر، حوزه و مرجعیت در زندگی شهید صدر، اندیشه سیاسی و جهادی شهید صدر، مبارزه با حکومت بعث، شهید صدر و انقلاب اسلامی ایران و از حصر تا شهادت.

 

چاپ نخست این کتاب در ۴٣٢ صفحه و در قطع وزیری توسط پژوهشگاه تخصصی آیت‌الله شهید صدر منتشر و روانه بازار کتاب شده است.