حکم فراموش کردن رکوع/ استفتاء از امام خامنه ای

دسته: استفتاء بازدید: 2771