حدیث روز
امام حسين عليه السلام: خوش اخلاقى عبادت است. (كنزالعمال، ج13، ص151، ح36472)
امام على عليه السلام: هر كس خوش اخلاق باشد، زندگى اش پاكيزه و گوارا مى گردد. (نهج البلاغه،خطبه 184)
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :يكديگر را به رفتار نيك با زنان سفارش كنيد.بحارالأنوار، ج33، ص628
رسول اكرم صلى الله عليه و آله:هرزنى،از دنيابرودوشوهرش ازاوراضى باشد،به بهشت مى رود.نهج الفصاحه،ح 1022
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :حيا خوب است ولى براى زنان خوب تر است. نهج الفصاحه، ح 2006

بدانید که قدرت الهی بیشتر است از قدرت علم و دانش فیزیکی. آن کی که در علم الهی محو شده و با علم الهی درس خوانده و با علم الهی صحبت کرده و جواب گرفته همانند اولیاء و یاران الهی قدرتش از دانش فیزیکی بیشتر می باشد همانند معجزه و یا پیروزی های انسان هایی مانند امام خمینی(ره) پس هرکس ادغام در چنین علمیست توأم با عمل چنین است و این را همه کس نمی توانند مگر...مردم در زمان رسول خدا(ص) او را دیوانه و مجنون و شاعر می پنداشتند و قدرت و معجزاتش را درک نمی کردند و باور نداشتند عده ای از روی جهل و نادانی و عده ای از روی حسادت.

سخنی از شهید مهدی رضایی


«شادی روح شهداء صلوات»