شرایط مکان نمازگزار/استفتاء از مقام معظم رهبری

دسته: استفتاء بازدید: 2172

شرایط مکان نمازگزار/استفتاء از مقام معظم رهبری

۱. مباح باشد. (یعنی غصبی نباشد).

۲. بی حرکت باشد.

۳. از جاهایی نباشد که توقف در آن حرام است.

۴. جلوتر از قبر پیغمبر(ص) و امام(ع) نایستد.

۵. محل سجده‌ی نمازگزار پاک باشد.

۶. موجب نجاست لباس و بدن نمازگزار نشود.

۷. میان‌زن‌و مرد در حال نماز بنا بر احتیاط واجب حداقل یک وجب فاصله باشد.

۸. مسطح باشد.