حکم روزه

دسته: استفتاء بازدید: 5256

 

سؤال: اگر روزه دار چيزي را که لاي دندان مانده است، عمداً فرو ببرد، روزه او چه حکمي پيدا مي کند؟

 

جواب: روزه اش باطل مي شود.