خواندن قرآن در مدتی که زن حیض است چه حکمی دارد؟ در مورد سوره هایی که سجده واجب دارند چگونه باید عمل کرد؟

دسته: استفتاء بازدید: 19794

 دست زدن به خط قرآن درحال حیض حرام است ولی خواندن قرآن درحال حیض حرام نیست البته بجز سوره هایی که سجده واجب دارد و به نظر برخی مراجع هم فقط خواندن آیاتی که سجده واجب دارند حرام است نظر مراجع در این مساله متفاوت است:

امام و آیه الله بهجت، خواندن سوره اي كه سجده واجب دارد، اگر يك حرف از اين چهار سوره را هم بخواند حرام است.

آیه الله نوری:اگر یک حرف را به قصد یکی از این چهار سوره هم بخواند، حرام است.

مقام معظم رهبری و آیه الله مکارم:خواندن یکی از آیات سجده حرام است ولی خواندن غیر آیه سجده از سوره سجده مانعی ندارد.