آرامش من، حجاب

زیر مجموعه: news دسته: اخبار وبگاه بازدید: 223

آرامش من، حجاب

 

همه ی جهان حجاب دارد:

کره زمین دارای پوشش است...

میوه های تر و تازه دارای پوشش اند...

شمشیر نیز داخل غلافش حفظ میشود...

قلم بدون پوشش جوهرش خشک میشود و فایده اش از بین میرود.

سیب هم اگر پوسته اش گرفته شود و رها شود فاسد میشود...

و......

در تعجبم از مردی که ماشینش را از ترس خط و خش افتادن چادر می پوشاند؛ اما دختر یا همسر و یا خواهر خود را بدون پوشش رها میکند!!

 

بانو!

این چادر تا برسد بدست تو

هم از کوچه های مدینه گذشته

هم از کربلا

هم از بازار_ شام

هم از میادین جنگ...

چادر وصیت نامه ی شهداست بر تن تو

 

چادرت را در آغوش بگیر ،❤

و بگو برایت از خاطراتش بگوید...

همه را از نزدیک دیده است...