حدیث روز
امام حسين عليه السلام: خوش اخلاقى عبادت است. (كنزالعمال، ج13، ص151، ح36472)
امام على عليه السلام: هر كس خوش اخلاق باشد، زندگى اش پاكيزه و گوارا مى گردد. (نهج البلاغه،خطبه 184)
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :يكديگر را به رفتار نيك با زنان سفارش كنيد.بحارالأنوار، ج33، ص628
رسول اكرم صلى الله عليه و آله:هرزنى،از دنيابرودوشوهرش ازاوراضى باشد،به بهشت مى رود.نهج الفصاحه،ح 1022
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :حيا خوب است ولى براى زنان خوب تر است. نهج الفصاحه، ح 2006

مدیسا دختر بوسنیایی

مدیسا دختر بوسنیایی

منصوره معتمدی در صفحه اینستاگرامش نوشت:

با مدیسا رفته بودیم بیرون کمی گشت و گذار

.

مدیسا یکی از دوستان بوسنیایی من هست، دختری خوش اخلاق و مهربان

.

موقع نماز شد، رفتیم مسجد که نماز بخوانیم، مدیسا وضو نداشت، با هم رفتیم وضو خانه مسجد تا وضو بگیرد

.

یک توریست وارد وضو خانه شد تا دستانش را بشوید

.

با لبخند و نگاهش وضو گرفتن مدیسا را دنبال می‌کرد، از اینکه دید بعد وضو حجاب می‌خواهد سرش کند، گفت :

.

من می‌دانم زنان مسلمان حجاب دارند اما درکش برایم جای سوال هست

.

مدیسا گفت : حجاب من به عنوان دختر مسلمان ، من را ترجمه میکنه و به مردان می‌گوید : من انتخاب می‌کنم شما مرا چگونه ببینید

.

زیبایی های من بخشی از جنسیت و زن بودن من است و من هیچ وقت دوست ندارم که یک مرد، من را به دیدی غیر از یک انسان ببیند

.

و این ارزش و اعتباری هست که خدا برای زن در قالب حجاب خواسته و من از او سپاسگزارم

.

توریست سرش را با لبخندی به نشانه تایید تکان داد به نحوه بستن روسری مدیسا خوب نگاه می کرد.