اگر زن به اعتقاد اينكه حيض است، نماز و روزه‏هاي خود را نخواند

دسته: استفتاء بازدید: 13822

 اگر زن به اعتقاد اينكه حيض است، نماز و روزه‏هاي خود را نخواند و بعد بفهمد كه حيض نبوده، تكليف عباداتش چيست؟

همه مراجع: بايد نماز و روزه‏هايى را كه در آن روزها به جا نياورده است، قضا كند. توضيح‏المسائل مراجع، م 507 ؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 513.