حدیث روز
امام حسين عليه السلام: خوش اخلاقى عبادت است. (كنزالعمال، ج13، ص151، ح36472)
امام على عليه السلام: هر كس خوش اخلاق باشد، زندگى اش پاكيزه و گوارا مى گردد. (نهج البلاغه،خطبه 184)
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :يكديگر را به رفتار نيك با زنان سفارش كنيد.بحارالأنوار، ج33، ص628
رسول اكرم صلى الله عليه و آله:هرزنى،از دنيابرودوشوهرش ازاوراضى باشد،به بهشت مى رود.نهج الفصاحه،ح 1022
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :حيا خوب است ولى براى زنان خوب تر است. نهج الفصاحه، ح 2006

سخنی از شهید مهدی رضایی

باید با سخنان دلپذیر قرآن کریم و عمل به آن ها و احادیث شیزین محمد رسول ا...(ص) و علی وای ا...(ع) با عشق به حریم ا... در حصن وادی عشق داخل شد، نه پشت در ایستاد و تماشا نمود که هرکس داخل حریم شد راستی اهل نجات می باشد و توبه اش همچون توبه حر شود.

« شادی روح شهداء صلوات»